[1]
โรจน์ยินดีเลิศ ว. 2020. ภาวะขาดไบโอติน. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 2 (มิ.ย. 2020), 18–20.