[1]
สมหล่อ ณ. 2020. น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 2 (มิ.ย. 2020), 21–23.