[1]
พิศประเสริฐว. 2020. Bardet-Biedl Syndrome. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 24, 3 (ก.ค. 2020), 18-23.