[1]
เตชะวณิช ส. 2020. อาหารฮาลาล. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 26, 1 (ส.ค. 2020), 45–48.