[1]
วีรเธียร ก. 2021. เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 29, 1 (มิ.ย. 2021), 48–52.