[1]
รัตนชัยวงศ์ ส. 2021. ภาวะน้ำหนักลดจากยายับยั้ง Sodium-glucose co-transporter 2. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 29, 2 (ธ.ค. 2021), 82–91.