(1)
รัตนชัยวงศ์ ส. แนวทางการสืบค้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้และการให้โภชนบำบัด. Thai JPEN 2019, 27, 67-78.