(1)
ทองปาน ม. . .; วิชานศวกุล ศ. . ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง. Thai JPEN 2019, 27, 51-57.