(1)
ศุภสินธุ์ อ. สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต. Thai JPEN 2020, 23, 3-6.