(1)
วงศ์ศรีชนาลัย ว. โภชนบำบัดในภาวะการหายใจล้มเหลว. Thai JPEN 2020, 23, 12-17.