(1)
โรจน์ยินดีเลิศ ว. ภาวะขาดไบโอติน. Thai JPEN 2020, 23, 18-20.