(1)
สมหล่อ ณ. น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์. Thai JPEN 2020, 23, 21-23.