(1)
รัตนชัยวงศ์ ส. . ภาวะน้ำหนักลดจากยายับยั้ง Sodium-Glucose Co-Transporter 2. Thai JPEN 2021, 29, 82-91.