พิศประเสริฐว. Bardet-Biedl Syndrome. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, v. 24, n. 3, p. 18-23, 8 ก.ค. 2020.