[1]
ศุภสินธุ์ อ., “สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 3–6, มิ.ย. 2020.