[1]
วงศ์ศรีชนาลัย ว., “โภชนบำบัดในภาวะการหายใจล้มเหลว”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 12–17, มิ.ย. 2020.