[1]
โรจน์ยินดีเลิศ ว., “ภาวะขาดไบโอติน”, Thai JPEN, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 18–20, มิ.ย. 2020.