[1]
เตชะวณิช ส., “อาหารฮาลาล”, Thai JPEN, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 45–48, ส.ค. 2020.