[1]
รัตนชัยวงศ์ ส. ., “ภาวะน้ำหนักลดจากยายับยั้ง Sodium-glucose co-transporter 2”, Thai JPEN, ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 82–91, ธ.ค. 2021.