Return to Article Details ปัจจัยภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ สำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติ ภายในศูนย์นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ Download Download PDF