Return to Article Details การอนุรักษ์และสร้างสรรค์หัตถกรรมจักสานของศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (The Wickerwork’s Creative and Conservation of Traditional Bamboo Handicraft Center in Phanat Nikhom, Chonburi Province) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล