Return to Article Details แผนผังวัดสองพี่น้อง เมืองสรรคบุรี : รูปแบบผสมระหว่างศิลปะอยุธยาและสุโขทัย Download Download PDF