Return to Article Details การศึกษาจิตรกรรมศิลปะนามธรรมโลกตะวันนออกที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สะท้อนปรัชญาความงามและความจริง ในแบบ “อัตวิสัย” Download Download PDF