(1)
Medical Journal, T. B. Information. BKK Med J 2011, 1.