(1)
Medical Journal, T. bangkok. Instructions. BKK Med J 2011, 2, B.