(1)
Medical Journal, T. B. Editorial. BKK Med J 2011, 2, E.