(1)
Medical Journal, T. B. In Memorial - Dr. Kitipan Visudharom. BKK Med J 2011, 2, 121.