(1)
Medical Journal, T. B. Editorial. BKK Med J 2012, 4, E.