(1)
Medical Journal, T. B. Editorial. BKK Med J 2013, 6, E.