(1)
Medical Journal, T. B. Editorial. BKK Med J 2014, 8, E.