(1)
Medical Journal, T. B. Instructions. BKK Med J 2016, 12, B.