(1)
Medical Journal, T. B. Editorial. BKK Med J 2017, 13, E.