โภชนาการในผู้ป่วย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตต่อเนื่อง

Authors

  • ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

Bendavid I, Singer P, Theilla M, Themessl-Huber M, Sulz I, Mouhieddine M, et al. NutritionDay ICU: A 7 year worldwide prevalence study of nutrition practice in intensive care. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2017; 36(4): 1122 - 9.

Giner M, Laviano A, Meguid MM, Gleason JR. In 1995 a correlation between malnutrition and poor outcome in critically ill patients still exists. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif). 1996; 12(1): 23 - 9.

Barr J, Hecht M, Flavin KE, Khorana A, Gould MK. Outcomes in critically ill patients before and after the implementation of an evidence-based nutritional management protocol. Chest. 2004; 125(4): 1446 - 57.

Pichard C, Kyle UG, Morabia A, Perrier A, Vermeulen B, Unger P. Nutritional assessment: lean body mass depletion at hospital admission is associated with an increased length of stay. The American journal of clinical nutrition. 2004; 79(4): 613 - 8.

Onichimowski D, Goraj R, Jalali R, Grabala J, Mayzner-Zawadzka E, Czuczwar M. Practical issues of nutrition during continuous renal replacement therapy. Anaesthesiology intensive therapy. 2017; 49(4): 309 - 16.

Scheinkestel CD, Kar L, Marshall K, Bailey M, Davies A, Nyulasi I, et al. Prospective randomized trial to assess caloric and protein needs of critically Ill, anuric, ventilated patients requiring continuous renal replacement therapy. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif). 2003; 19(11-12): 909 - 16.

Kazory A, Clapp WL, Ejaz AA, Ross EA. Shortened hemofilter survival time due to lipid infusion in continuous renal replacement therapy. Nephron Clinical practice. 2008; 108(1): c5 - 9.

Berger MM, Shenkin A, Revelly JP, Roberts E, Cayeux MC, Baines M, et al. Copper, selenium, zinc, and thiamine balances during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients. The American journal of clinical nutrition. 2004; 80(2): 410 - 6.

Kritmetapak K, Peerapornratana S, Srisawat N. The Impact of Macro-and Micronutrients on Predicting Outcomes of Critically Ill Patients Requiring Continuous Renal Replacement Therapy. 2016; 11(6): e0156634.

Kamel AY, Dave NJ, Zhao VM, Griffith DP, Connor MJ, Jr., Ziegler TR. Micronutrient Alterations During Continuous Renal Replacement Therapy in Critically Ill Adults: A Retrospective Study. Nutrition in clinical practice: official publication of the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. 2017: 884533617716618.

Klein CJ, Moser-Veillon PB, Schweitzer A, Douglass LW, Reynolds HN, Patterson KY, et al. Magnesium, calcium, zinc, and nitrogen loss in trauma patients during continuous renal replacement therapy. JPEN Journal of parenteral and enteral nutrition. 2002; 26(2): 77 - 92; discussion -3.

Honore PM, De Waele E, Jacobs R, Mattens S, Rose T, Joannes-Boyau O, et al. Nutritional and metabolic alterations during continuous renal replacement therapy. Blood purification. 2013; 35(4): 279 - 84.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

1.
ล้ำเลิศกุล ณ, ศรีสวัสดิ์ ณ. โภชนาการในผู้ป่วย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตต่อเนื่อง. Clin Crit Care [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 20];26(2):13-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/250219

Issue

Section

RRT Tips and Tricks