การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในไอซียู

Authors

  • บุญส่ง พัจนสุนทร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Published

2014-12-28

How to Cite

1.
พัจนสุนทร บ. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในไอซียู. Clin Crit Care [Internet]. 2014 Dec. 28 [cited 2024 Jun. 24];22(1-4):14-23. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/252993

Issue

Section

Special Articles