การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในเวชปฏิบัติ

Authors

  • ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Published

2013-03-29

How to Cite

1.
หมอกเจริญพงศ์ ฉ. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในเวชปฏิบัติ. Clin Crit Care [Internet]. 2013 Mar. 29 [cited 2024 Jul. 25];21(1):5-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253137

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ