หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (MICU) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทรบุรี

Authors

  • ชัชญาภา บุญโยประการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

Downloads

Published

2013-06-29

How to Cite

1.
บุญโยประการ ช. หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (MICU) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทรบุรี. Clin Crit Care [Internet]. 2013 Jun. 29 [cited 2024 Jul. 13];21(2):18. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253143

Issue

Section

I.C.U. Corner