หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • ประภาดา วัชรนาถ หัวหน้างานการพยาบาลวิกฤตอายุรกรรม

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

1.
วัชรนาถ ป. หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Clin Crit Care [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2024 Jul. 12];21(3):7-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253233

Issue

Section

I.C.U. Corner