อะไรคืองานวิจัยทางการแพทย์

Authors

  • กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

Published

2013-09-30

How to Cite

1.
จิตตวัฒนรัตน์ ก. อะไรคืองานวิจัยทางการแพทย์. Clin Crit Care [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2024 Jul. 16];21(3):19-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253236

Issue

Section

TSCCM Research Clinic