ระบาดวิทยาคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีความสำคัญต่อเวชบำบัดวิกฤตอย่างไร?

Authors

  • กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

Published

2013-12-31

How to Cite

1.
จิตตวัฒนรัตน์ ก. ระบาดวิทยาคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีความสำคัญต่อเวชบำบัดวิกฤตอย่างไร?. Clin Crit Care [Internet]. 2013 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 22];21(4):15-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253241

Issue

Section

TSCCM Research Clinic