ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอากาศต่อนาทีในผู้ป่วยช็อกติดเชื้อในกระแสเลือดกับผลต่อผลต่างของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดเลือดแดง

Authors

  • ศิริชัย แสงงามมงคล แผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อนันต์ วัฒนธรรม แผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อดิศร วงษา แผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Downloads

Published

2011-12-30

How to Cite

1.
แสงงามมงคล ศ, วัฒนธรรม อ, วงษา อ. ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอากาศต่อนาทีในผู้ป่วยช็อกติดเชื้อในกระแสเลือดกับผลต่อผลต่างของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดเลือดแดง. Clin Crit Care [Internet]. 2011 Dec. 30 [cited 2024 Jun. 16];19:7-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253454

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ