ภาวะ Delirium ในหอผู้ป่วยวิกฤต

Authors

  • กุลธิดา เมธาวศิน หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

Downloads

Published

2011-12-30

How to Cite

1.
เมธาวศิน ก. ภาวะ Delirium ในหอผู้ป่วยวิกฤต. Clin Crit Care [Internet]. 2011 Dec. 30 [cited 2024 Jun. 16];19:31-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253457

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ