เคลื่อนย้ายได้ แต่อย่าย่ามใจ

Authors

  • นรวีร์ จั่วแจ่มใส หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

Downloads

Published

2010-12-31

How to Cite

1.
จั่วแจ่มใส น. เคลื่อนย้ายได้ แต่อย่าย่ามใจ. Clin Crit Care [Internet]. 2010 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 13];18(4):5-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253502

Issue

Section

บทบรรณาธิการ