หลักฐานใหม่ๆ ในการให้โภชนะค้ำจุนในผู้ป่วยวิกฤต

Authors

  • รังสรรค์ ภูรยานนทชัย สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Downloads

Published

2010-09-30

How to Cite

1.
ภูรยานนทชัย ร. หลักฐานใหม่ๆ ในการให้โภชนะค้ำจุนในผู้ป่วยวิกฤต. Clin Crit Care [Internet]. 2010 Sep. 30 [cited 2024 Jun. 17];18(3):14-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253595

Issue

Section

บทความปริทัศน์