การติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลศิริราช

Authors

  • ฐิติ ศรีเจริญชัย สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วรการ วิไลชนม์ สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Downloads

Published

2010-03-31

How to Cite

1.
ศรีเจริญชัย ฐ, เพิ่มพิกุล ไ, วิไลชนม์ ว. การติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลศิริราช. Clin Crit Care [Internet]. 2010 Mar. 31 [cited 2024 Jun. 21];18(1):7-16. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253616

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ