ผลการใช้แนวทางการดูแลสุขภาพปากและฟัน ต่อการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ

Authors

  • จิระเดช คชนิล กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  • ธัญญลักษณ์ หวังเจริญเวทย์ กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  • จันทร ธูปบูชา กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  • รุ่งนภา ฟักแฟง กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  • ศิริวรรณ พันธ์ทรัพย์ กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

Downloads

Published

2009-09-30

How to Cite

1.
คชนิล จ, หวังเจริญเวทย์ ธ, ธูปบูชา จ, ฟักแฟง ร, พันธ์ทรัพย์ ศ. ผลการใช้แนวทางการดูแลสุขภาพปากและฟัน ต่อการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ. Clin Crit Care [Internet]. 2009 Sep. 30 [cited 2024 Jun. 20];17(3):5-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253639

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ