ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ swine origin influenza A (H1N1) virus ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว

Authors

  • อนุสรณ์ พัฒนประภาพันธ์ แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรชร ลลิตผสาน หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หน่วยโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2009-06-30

How to Cite

1.
พัฒนประภาพันธ์ อ, ลลิตผสาน อ, รุ่งเรืองหิรัญญา ส. ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ swine origin influenza A (H1N1) virus ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว. Clin Crit Care [Internet]. 2009 Jun. 30 [cited 2024 Jun. 20];17(2):9-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ccc/article/view/253647

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ