[1]
เสรีโยธิน จ., บุตรเจียมใจ ป. and คงวิบูลยวุฒิ ม. 2018. A 29-year old woman G1P0, GA 35 weeks with progressive dyspnea. Clinical Critical Care. 26, 1 (Jun. 2018), 11–16.