[1]
อัศววรฤทธิ พ. and คงวิบูลยวุฒิ ม. 2021. A 48-year-old woman with Acute Dyspnea. Clinical Critical Care. 29, 1 (Jun. 2021), 9–11.