[1]
รุ่งเรืองหิรัญญา ส. and ชามพูนท ร. 2012. Blood Glucose Control in I.C.U. Protocol. Clinical Critical Care. 20, 2 (Dec. 2012), 19–24.