[1]
โชคงามวงศ์ น. and ปุญญถาวร ส. 2010. A 22 year-old man with acute abdominal pain. Clinical Critical Care. 18, 2 (Jun. 2010), 21–25.